Materialspecifikationer för våra utskickstjänster.

Bra att veta

Korrektur: Du har rätt till två korrvändor.

Inlämning av material: Allt material skickas till material@utbildning.se

Bilder: Om levererat bildmaterial inte lever upp till våra kvalitetskrav förbehåller vi oss rätten att använda material från vår bildbank.


utbildning-ordinarie
 

Nyhetsbrev ordinarie plats

Rubrik: Max 40 tecken inkl. Blanksteg.

Text: Brödtext, max 300 tecken inkl. blanksteg och länktext.

Bild: 580 x 280 pixlar utan text och logga.

Länkning: Max 3 länkar i brödtexten. Punktlistor får enbart göras i löpande text och inte som en fristående spalt. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på utbildning.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: Den 15:e, månaden innan utskicket ska gå ut. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Var enkel och konkret – vilket budskap vill ni förmedla?

 
utbildning-vip
 

Nyhetsbrev VIP-plats

Rubrik: Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text: Brödtext, max 500 tecken inkl. blanksteg och länktext.

Bild: 580 x 280 pixlar med logga (logga är valfritt). Bilden får ej innehålla text utöver logga.

Länkning: Max 5 länkar. Antingen i brödtexten eller i punktlista. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på utbildning.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: Den 15:e, månaden innan utskicket ska gå ut. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Var enkel och konkret – vilket budskap vill ni förmedla?

 
utbildning-riktat-utskick
 

Riktat utskick

Ämnesrad: Max 50 tecken inkl. blanksteg.

Rubrik: Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text: Brödtext, max 800 tecken inkl. blanksteg och länktext.

Bild: 580 x 280 pixlar med logga (logga är valfritt). Bilden får ej innehålla text utöver logga.

Länkning: Länkas endast internt dvs till dina sidor på utbildning.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: 14 dagar innan utskicksdatum. Vid försenad leverans kan vi inte garantera att utskicket går ut som planerat det bokade datumet.

Tips! Tänk på er målgrupp – vilka vill ni nå ut till?

elise-blob-300
 

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar!

Mejla mig på material@utbildning.se

Elise Silfverberg, Email Marketing Specialist

Gå till materialspecifikationer för exponeringstjänster →