Omställningsstudiestödet och hur det gynnar er

 

Från och med den 1 oktober 2022 kan de som vill kompetensutvecklas mitt i karriären ansöka om omställningsstudiestödet. Vi hjälper er med vad stödet innebär och hur kan det gynna er som utbildningsföretag. 

Den moderna arbetsmarknaden kräver allt mer flexibilitet från både arbetsgivare och arbetstagare. Jobb kan försvinna och behovet av kompetensutveckling har aldrig varit större. Därför är omställningsstudiestödet helt rätt i tiden, både för arbetstagarna och för er som utbildare. 

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för de som redan är yrkesverksamma. Syftet är att det ska vara enklare att kompetensutvecklas mitt i karriären och vara fortsatt relevant och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Stödet består av bidrag och en valfri lånedel. 

I samband med studiestödet har även möjligheten att få rådgivning av omställningsorganisationer utökats. Tidigare blev man erbjuden stöd från en omställningsorganisation vid uppsägning, men nu kan även yrkesverksamma få rådgivning. Även de som är anställda utan kollektivavtal kan söka stöd hos en ny offentlig omställningsorganisationen från Kammarkollegiet.

Vilka utbildningar ingår i stödet?

Utbildningen måste bidra till personens position på arbetsmarknaden, annars är det helt upp till individen vilken utbildning hen vill gå. Utbildningen behöver inte vara inom personens nuvarande bransch och kan vara på heltid eller deltid – men den måste motsvara minst en veckas heltidsstudier.

Fler möjligheter till kompetensutveckling

Som utbildningsföretag finns det flera sätt för er att gynnas av detta nya studiestöd. Allt fler har nu möjlighet att studera vilket innebär att ni i högre utsträckning kan bidra till kompetensutveckling. Vilka utbildningar erbjuder ni som är attraktiva på framtidens arbetsmarknad? Dessa är extra viktiga att lyfta nu! Genom att betona framtidsutsikterna för era utbildningar kommer ni att locka omställningssugna. 

Se till att ha omställningsstudiestödet i bakhuvudet framöver. Studiestödet innebär att ni som utbildningsföretag kan nå en helt ny målgrupp se till att inte missa denna möjlighet!

 

Vill du ha hjälp med att skapa marknadsföring som lockar denna målgrupp? Kontakta oss här!

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist