Omställningsstudiestödet: En uppdatering

 

Förra året tog omställningsstudiestödet fart på riktigt. Men hur har det egentligen gått? I studentrapporten – en undersökning på vår systersajt studentum.se – kan vi se att kännedomen om omställningsstudiestödet ökat. Men hur ser det ut? Vi har samlat information från CSN och sammanställt den här.  
 
Totalt beviljades 5 191 personer omställningsstudiestöd under 2023. Bland dem var 3 254 kvinnor och 1 937 män som aktivt satsade på sin utbildning och framtidsutsikte. Den vanligaste utbildningstypen var studier på yrkeshögskola.  

Vem beviljades stöd 2023? 

En intressant aspekt av ansökningarna var den åldersmässiga variationen bland de sökande. Flest ansökningar kom från individer i åldersgrupperna 40–44 år (1 421 personer), följt av 45–49 år (1 087 personer) och 35–39 år (849 personer). 

Majoriteten av de sökande valde att studera på heltid, med 100 procent studietakt, vilket representerades av 3 828 personer. Näst vanligast studietakten var 50 procent, tätt följt av de som valt en studietakt på 75 procent. Vanligaste kommunerna där ansökarna bodde inkluderade Stockholm (678 personer), Göteborg (374 personer) och Malmö (175 personer). 

När det gäller inkomst låg majoriteten av de sökande i intervallet 300 000 - 399 999 kr, följt av 400 000 - 499 999 kr och 500 000 - 599 999 kr. Detta visar att omställningsstudiestödet lockade sökande från olika ekonomiska bakgrunder. 

Omställningsstudiestödet 2024 

Inför höstterminen 2024 har omställningsstudiestödet fortsatt att vara en viktig resurs för de som är intresserade av omskolning. Här är en överblick över det senaste från ansökningsprocessen och budgeten. 

Den 1 april 2024 markerade öppningen av den fjärde ansökansomgången för studier under höstterminen. Trenden visar att stödet är uppskattat, med den första ansökan som inkom bara fem minuter efter midnatt. Under det första dygnet skickades totalt 9 953 ansökningar, vilket tyder på en fortsatt stor efterfrågan på omställningsstudiestöd. 

Budget och Ansökningssiffror 

Budgeten för 2024 har fastställts till 2,84 miljarder kronor, vilket förväntas räcka till att stödja cirka 17 900 personer i genomsnitt, eller 11 500 heltidsstuderande. Fram till den 16 april hade 13 572 ansökningar mottagits, vilket närmar sig den beräknade budgeten för beviljanden. Med tanke på att 70 procent av de antagna börjar på hösten förväntar man sig fler ansökningar under den aktuella perioden jämfört med ansökningsperioden i oktober. 

Effektivisering av Handläggning 

För att möta den ökande efterfrågan och underlätta ansökningsprocessen har en förordning trätt i kraft den 1 april. Detta syftar till att göra handläggningen smidigare för Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ytterligare lagändringar är på remiss och förväntas ytterligare förenkla och effektivisera hanteringen av ansökningarna. 

Med en ökande efterfrågan och förbättringar i processen är omställningsstudiestödet på väg att fortsätta stödja och främja utbildning och yrkesomställning för en bredare del av befolkningen. 

Källa: csn.se 

Picture of Gabriel Seidel
Gabriel Seidel

PR Specialist