5 sätt att göra digitalt lärande mer interaktivt

 

Önskar du att du kunde öka engagemanget under kurstillfällen på distans? Ta del av våra fem tips för att göra digitalt lärande mer interaktivt.

 

Digitala plattformar och verktyg för undervisning har öppnat för stora möjligheter, inte minst när det kommer till flexibilitet och tillgänglighet. Samtidigt innebär det en del utmaningar för både utbildare och deltagare. På en digital plattform kan det sociala samspelet hamna i skymundan och delaktigheten under utbildningen kan kännas avtrubbad bakom skärmen. Lyckligtvis finns en rad olika knep för att optimera både inlärningsprocessen och den sociala dynamiken.

 

  • Dela upp gruppen i par

När deltagarna inte kan träffas fysiskt blir det sociala samspelet inte lika naturligt. Det kan hindra dem från att diskutera innehåll och umgås med varandra på ett sätt som de annars skulle ha gjort. För att öka känslan av samhörighet kan du dela upp deltagarna två och två. Håll en inledande genomgång och passa på att låta paren öva på att samarbeta digitalt och lösa uppgifter i paren. Det både stärker sociala band och ökar engagemang.

 

  • Anpassa och dela upp kursplanen

Att behålla deltagarnas uppmärksamhet under långa föreläsningar är extra utmanande på distans. Det är lätt hänt att de blir distraherade eller upplever en genomgång eller föreläsning som ostimulerande bakom skärmen. För att motverka det kan du dela upp föreläsningen i sektioner med kortare quiz efter varje sektion. På så sätt kan du motivera deltagarna och göra det lättare för dem att fokusera på undervisningen i kortare segment i taget.

 

  • Håll aktiviteter i realtid under kurstillfällen

Du kan öka delaktigheten bland dina deltagare genom att inkludera interaktiva moment under dina kurstillfällen i form av quiz i realtid. Det här är ett ypperligt sätt att närma dig den digitala motsvarigheten till ett levande klassrum. Idag finns många olika appar och verktyg som du kan använda för att låta gruppen svara på korta frågor och öka engagemanget. 

 

  • Använd grupprum

“Diskutera i smågrupper” är ett element som oftast går alldeles utmärkt att utföra digitalt. Vanliga verktyg som Zoom och Teams har en funktion för att dela upp gruppen i grupprum – eller i breakout rooms. Du kan använda grupprummen för att addera aktivitet till en längre sittning och uppmuntra deltagarna till att diskutera med varandra, eller för att ge dem ett utrymme för att jobba på en gruppuppgift.

 

  • Inled kurstillfället med personligt samtal

Småprat som inte har med undervisningen att göra kan kännas överflödigt eller onödigt att lägga tid på, men tänk så mycket vi får reda på om varandra genom gammalt hederligt kallprat. Vad gjorde du i helgen? Vilka serier kollar du på just nu? Att lämna utrymme för att prata om andra ämnen i början av kurstillfället har flera fördelar: du skapar en personlig relation med dina deltagare, höjer stämningen i gruppen och hjälper till att sänka tröskeln för deltagarna att klicka på unmute-knappen under resten av kurstillfället.

Denice Karlsson

Site Manager