Recensioner blir allt viktigare i sökandet efter rätt utbildning

Leadsoptimering

Recensioner väger allt tyngre för de som söker utbildning – det har blivit en avgörande faktor i att hitta rätt.

Enligt vår senaste användarundersökning anser 78 procent av användarna att utbildningens recensioner är en ”väldigt viktig” faktor i deras beslutsprocess. Anledningen till detta är den upplevda trygghet som kommer av att en recenserad utbildning får fler visningar samt mer intresse och feedback jämfört med de som inte har några omdömen alls. Ytterligare 17 procent av våra användare säger sig ”ibland” se till recensionerna innan de bestämmer sig vilken utbildning som är mest lämplig. Slutligen påstår endast 5 procent att omdömen inte har någon betydelse alls i valet av utbildning.

Recensions- och jämförelsesiter blir allt viktigare för konsumenter online. Detta för att de genom recensioner säger sig få värdefulla insikter samt en känsla av att de får “prova på” innan de genomför köpet. Detta gäller även utbildningsköp. När användare letar efter information som ska hjälpa dem hitta en utbildning som möter deras önskemål spelar recensioner en allt mer avgörande roll idag.

Distans- och onlineutbildningar är de utbildningstyper som har flest recensioner. Det kan bero på att de är relativt nya utbildningsformer och att användarna därmed vill ta del av andras upplevelser innan de själva är villiga att investera. Denna trend ser vi även i våra företagsanpassade utbildningar, där användarna i allt större utsträckning engagerar sig i omdömen och reportage innan de bokar.

Ebba Cronholm LinkedIn

Digital Content Editor Intern